Category: சிறுவர் பக்கம்

பஞ்சதந்திரக் கதைகள்  -  ஆபத்தான வேளையில் ஐயோ என்று குழறலாமா

பஞ்சதந்திரக் கதைகள் - ஆபத்தான வேளையில் ஐயோ என்று குழறலாமா

ஒரு மரவெட்டி மரத்தின் கிளைமீது அமர்ந்து கொண்டு  அந்தக் கிளையையே வெட்டினானாம். உமாதேவியார்...

சுவாமி விவேகானந்தர் கதைகள் – அன்பு பயமறியாதது!

சுவாமி விவேகானந்தர் கதைகள் – அன்பு பயமறியாதது!

அன்பு பயம் அறியாதது. பயத்திற்குக் காரணம் சுயநலநோக்கம் தான். சுயநலத்திற்கும், சிறுமைத்தனத்திற்கும்...