கூகுள் பைபர் சேவையை விட 1,000 மடங்கு வேகம் கூடிய இணையம்

தற்போது இணைய சேவையானது 4G தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக முன்னைய வேகத்தினை விடவும் அதிக வேகம் கொண்டதாக உலக நாடுகளில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந் நிலையில் 5G தொழில்நுட்பத்தினை[…]

Read more