கற்றாழையின் மருத்துவ பயன்கள்!

இயற்கையின் கொடைகள் பல, அவற்றுள் ஒன்று கற்றாழை. நாம் எல்லாம் இயற்கையை மறந்து செயற்கை பொருட்களை நாடுகின்றோம். இயற்கை பொருட்கள் கலப்படம் அற்றவை என்பது நமக்குத் தெரியும்.[…]

Read more