கைப்படக் கோப்புக்களை PDF கோப்புக்களாக மாற்றுவதற்கு

கணனியில் பயன்படுத்தப்படும் டெக்ஸ்ட் மற்றும் புகைப்பட கோப்பு வகைகளுள் பாதுகாப்பு மிக்கதும், இலகுவாக எடுத்துச்செல்லக்கூடியதுமான கோப்பு வகையாக PDF கோப்புகாணப்படுகின்றது. இவ்வாறான PDF கோப்பாக புகைப்படங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கு[…]

Read more